Arxiu de la categoria: Freelance Factory

Articles sobre formació i gestió de la programació i el desenvolupament d’aplicacions.

el prototipus funcional

Dins les etapes del desenvolupament d’un projecte, habitualment es presta una atenció prioritària a la implementació, i es deixa en un segon terme la resta d’etapes: anàlisi o presa de requeriments, disseny, proves, posada en marxa o manteniment.

Així, ens llancem a programar (que és lo xulo) quan encara no sabem massa bé què és el que hem de fer (ni tampoc com ho farem), i ho posem en marxa només uns minuts després d’haver acabat una funcionalitat, i amb àrees encara ‘under construction’.

L’estratègia de les iteracions incrementals és útil en aquests casos (per que, òbviament, no malbaratarem el nostre temps en activitats tan avorrides), permetent-nos avançar pas a pas en la implementació, incorporant noves funcionalitats una a una i fragmentant així el temps requerit tant per fer proves com per analitzar les necessitats o per dissenyar l’aplicació.

Una altre estratègia complementària és la construcció d’un prototipus funcional. Una aplicació que doni resposta de forma senzilla a un conjunt bàsic de les necessitats detectades. S’implementaran les funcionalitats fonamentals i una primera aproximació de les diferents interfaces. Això ens permet entrar ràpidament en la implementació, però sense abandonar encara l’anàlisi i el disseny.

En l’estimació del desenvolupament (a l’hora de fer el pressupost), en lloc d’assignar hores a aquestes etapes tan etèries (anàlisi i disseny), les assignem a la creació del prototipus. Un cop finalitzat i validat el prototipus, el descartem, el reciclem (aprofitant tot allò que sigui aprofitable), i iniciem l’etapa d’implementació. En aquest moment, podem fins i tot canviar de llenguatge de programació o de framework, optant per un que pugui ser més adient en base a l’experiència adquirida.

Una avantatge clau del prototipus és que permet postergar la inevitable (i habitualment inútil) discussió sobre tecnologies fins algun moment posterior del desenvolupament. I en aquest moment posterior ja es disposarà d’arguments objectius per justificar o no aquesta decisió.

Freelance Factory

Inicio una sèrie d’articles sobre aquesta modalitat de treball, el treballador independent, posant el focus en el desenvolupament d’aplicacions web.

Tocarem temes tècnics, però també econòmics, d’organització, de gestió de projectes, de comercialització i negociació, i de formació.

Això de ‘freelance’, per mi és una qüestió de supervivència. Suposa poder guanyar-me la vida fent allò que m’agrada, tenint el control de la càrrega de feina i amb la capacitat d’escollir què faig i què no.

Un risc molt present és que una feina que t’encanta, acabi convertint-se en un suplici, només per les condicions de treball.

L’objectiu és crear una entrada setmanal.