Refactorig

Servei de refactoring Revisió del codi de programari ja desenvolupat per corregir el deute tecnològic que hi pugui haver, eliminar ‘polstergeists’ inexplicables i actualitzar les tecnologies emprades.