En aquesta web pots conèixer una miqueta els serveis que ofereixo i els projectes en els que estic col·laborant o en els que he participat al llarg dels més de 25 anys que em dedico al desenvolupament de software.

Des dels meus inicis amb CLIPPER i DBASE als anys 90 fins als treballas actuals en IA amb PYTHON, Tensor-Flow, Keras i scifi-learn, passant per Visual Basic, acces, Visual C++, Delphi, Java, SQL Server, Oracle, javascript, PHP, node js, MySQL, MariaDB, MongoDB, Angular, Express, Laravel, Django, Flask, Symphony… Desenes de tecnologies i entorns diferents, cadascuna amb les seves característiques, punts forts i febleses.

Al llarg d’aquests 25 anys he tingut ocasió de cooperar amb empreses i organitzacions de característiques diverses i de diferents sectors. Només per esmentar alguns: distribució de medicaments, banca, head hunters, distribució de maquinària agrícola, construcció, manteniment d’infraestructures, sector químic, empreses de treball temporal, partits polítics, educació i lleure, serveis socials, sindicats…

Per a aquestes organitzacions he desenvolupat sistemes informàtics de gestió integral, de control de la producció, de gestió de l’stock, de facturació, de nòmines i seguretat social, de tresoreria, de gestió de documentació, de gestió de tasques i projectes, de control de dedicacions, de fluxes de treball, de creació d’horaris, de generació d’informes i estadístiques…

Més de seixanta empreses i organitzacions. Més de quatre-cents programes diferents.

Actualment, la meva activitat principal és la docència, com a professor de back-end (desenvolupament aplicacions web) en cicles formatius de grau superior. Però sempre em queda una estona per continuar amb la tasca que he desenvolupat al llarg de més de dues dècades.