Sobre desenvolupament.net

En aquesta pàgina web recullo la meva activitat professional passada i present.

Els àmbits d’aquesta activitat són:

  • El desenvolupament de software
  • La formació
  • Els llibres publicats