el prototipus funcional

Dins les etapes del desenvolupament d’un projecte, habitualment es presta una atenció prioritària a la implementació, i es deixa en un segon terme la resta d’etapes: anàlisi o presa de requeriments, disseny, proves, posada en marxa o manteniment.

Així, ens llancem a programar (que és lo xulo) quan encara no sabem massa bé què és el que hem de fer (ni tampoc com ho farem), i ho posem en marxa només uns minuts després d’haver acabat una funcionalitat, i amb àrees encara ‘under construction’.

L’estratègia de les iteracions incrementals és útil en aquests casos (per que, òbviament, no malbaratarem el nostre temps en activitats tan avorrides), permetent-nos avançar pas a pas en la implementació, incorporant noves funcionalitats una a una i fragmentant així el temps requerit tant per fer proves com per analitzar les necessitats o per dissenyar l’aplicació.

Una altre estratègia complementària és la construcció d’un prototipus funcional. Una aplicació que doni resposta de forma senzilla a un conjunt bàsic de les necessitats detectades. S’implementaran les funcionalitats fonamentals i una primera aproximació de les diferents interfaces. Això ens permet entrar ràpidament en la implementació, però sense abandonar encara l’anàlisi i el disseny.

En l’estimació del desenvolupament (a l’hora de fer el pressupost), en lloc d’assignar hores a aquestes etapes tan etèries (anàlisi i disseny), les assignem a la creació del prototipus. Un cop finalitzat i validat el prototipus, el descartem, el reciclem (aprofitant tot allò que sigui aprofitable), i iniciem l’etapa d’implementació. En aquest moment, podem fins i tot canviar de llenguatge de programació o de framework, optant per un que pugui ser més adient en base a l’experiència adquirida.

Una avantatge clau del prototipus és que permet postergar la inevitable (i habitualment inútil) discussió sobre tecnologies fins algun moment posterior del desenvolupament. I en aquest moment posterior ja es disposarà d’arguments objectius per justificar o no aquesta decisió.

Deixa un comentari