SOLUCIONS IMPLEMENTADES

Intranet alliberats Intersindical-CSC

Implementat entre el 2019-2021

Desenvolupat en Javascript + PHP + MySQL

Aplicació gestió intèrprets ABD

Implementat entre el 2020 i el 2023

Desenvolupat en Javascript + PHP + MySQL

GATHA

Framework de desenvolupament automàtic d’aplicacions (a partir de la BD)

Actualment en la seva segona versió.

Desenvolupat en Javascript + PHP + MySQL

Plataforma control d’assistència

Paquet de software per a la gestió de centres educatius, amb especial suport a la casuística pròpia dels cicles formatius.

Gestió integral empresa de construcció

Catorze programes diferents. Facturació, comandes, gestió de projectes, personal, rebuts, tressoreria, gestió de costos, gestió de documentació, magatzem… de les empreses COSERSA i COMINO

Gestió integral ETT

Gestió centralitzada de l’operativa de les 8 oficines de CAT-ETT

Gestió de maquinària agrícola Gregoire Besson Ibérica

Eina per a la configuració de les comandes de maquinària agrícola, amb suport als diferents models i opcions disponibles.

Gestió producció química Prochimica Spain

Software específic per a la gestió del fluxe de producció de productes químics, amb suport al control de lots i trencament de bultos.

Aplicació de suport a la recerca de candidats

Aplicació per a la gestió de les dades de possibles candidats per a una empresa de head hunters.

Assistent per a la impressió sobre etiquetes APLI des de MS Access.

Assistent automàtic per a la configuració d’informes MS Access segons les mides de l’etiqueta escollida.

Càlcul de riscos prestataris Deutsche Bank

Aplicació d’escriptori per a les sucursals de Deutsche Bank España, per al càlcul de riscos en operacions prestatàries.

Anàlisi productivitat oficines

Aplicació per a l’ànàlisi de productivitat dels operaris de les sucursals de Deutsche Bank.

Gestor de plantilles ofimàtiques

Aplicació d’escriptori per a la gestió de les diferents plantilles ofimàtiques de les oficines de Deutsche Bank.

Software de gestió per a un magatzem farmacèutic

Software de recepció de comandes i facturació per a Actibios SL.

Implementat el 1995.